Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa UAM prof. Janowi C. Joerdenowi

Loading Video...
Kolekcja: Zapisy filmowe

Data produkcji: 2015 / 2

Prof. dr Jan Carl Joerden urodził się w 1953 r. w Essen. Prof. dr Jan Carl Joerden jest wieloletnim profesorem prawa karnego, międzynarodowego prawa karnego, prawa karnego porównawczego i filozofii prawa na Wydziale Prawa (Juristische Fakultät) Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w Frankfurcie nad Odrą, przewodniczącym Senatu Akademickiego EUV, jest uczonym światowego formatu, bardzo znaczącą postacią w świecie naukowym, jednym z architektów naukowej współpracy niemiecko-polskiej, szczególnie zasłużonym budowniczym ścisłych więzi między UAM i EUV. W 2004 r. został odznaczony Medalem Zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.