Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce - cz. I

Loading Video...
Kolekcja: Zapisy filmowe

Data produkcji: 2014

Seminarium szkoleniowo - dyskusyjne.