Prof. Hanna Suchocka laureatką Nagrody św. Wojciecha 2015

Loading Video...
Kolekcja: Z Filmoteki UAM

Data produkcji: 2015 / 6

Hanna Suchocka jest laureatką Międzynarodowej Nagrody św. Wojciecha na rzecz Pokoju, Wolności i Współpracy w Europie za 2015 rok. Była polska premier, minister sprawiedliwości i ambasador przy Stolicy Apostolskiej otrzymała ją za wybitne zasługi na rzecz budowania tożsamości Europy Środkowej i demokracji w tym regionie, jak również krzewienie wartości chrześcijańskich.