Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy

Loading Video...
Kolekcja: Z Filmoteki UAM

Reżyseria: 
Adrianna Borowicz
Data produkcji: 2015 / 2

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy to wspólna inicjatywa UAM oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Instytut utworzono 19 października 2012 r. jako jednostkę naukowo-badawczą zatrudniającą specjalistów oraz kadrę naukową, profesorów i doktorów, z różnych dziedzin wiedzy: nauk prawnych, kulturoznawstwa, slawistyki, filologii polskiej, germanistyki, historii sztuki, teologii, chemii i biologii.

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy powstał, aby skoncentrować działalność naukową prowadzoną na dwóch uczelniach i tym samym skutecznie wspierać transfer wiedzy z zakresu problematyki polsko niemieckiej w przestrzeni krajowej i międzynarodowej.