Dotyk Wszechświata - meteoryt Morasko

Loading Video...
Kolekcja: Z Filmoteki UAM

Reżyseria: 
Joanna Malinowska
Czas trwania: 
21'45"
Data produkcji: 2011

Film poświęcony jest meteorytowi Morasko – największemu odnalezionemu okazowi meteorytu pod Poznaniem. Grupa geologów z Instytutu Geologii UAM z prof. Muszyńskim na czele intensywnie poszukuje i bada okazy, które dotarły do nas 5 tys. lat temu.