WYKŁAD 63 - prof. Waldemar Kuligowski - Uchodźcy a Polska: historia, kultura, polityka

Loading Video...
Kolekcja: Wykłady Uniwersyteckie

Data produkcji: 2015 / 11

Wykład nawiązuje bezpośrednio do kryzysu humanitarnego, jaki wywołało masowe uchodźctwo z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Europy w 2015 roku. Autor naświetla konteksty tego zjawiska: elementy prawa międzynarodowego, historię polskiego uchodźctwa, historyczne związki między Polską a Syrią. W drugiej części uwaga skupia się na islamofobii i jej źródłach oraz aktualnej sytuację społeczności muzułmańskich w Europie.