WYKŁAD 62 - prof. Mariusz Jaskólski - Dyskretny urok świata atomów i molekuł z kryształem w tle

Loading Video...
Kolekcja: Wykłady Uniwersyteckie

Data produkcji: 2015 / 6

"Na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ rok 2014 obchodziliśmy jako Międzynarodowy Rok Krystalografii. Mimo swojego niepozornego charakteru, szczególnie w zestawieniu z podstawowymi naukami przyrodniczymi, takimi jak fizyka, chemia czy biologia, krystalografia z pewnością zasługuje na to wyróżnienie i związaną z tym popularyzację w odbiorze społecznym. Przez swój interdyscyplinarny charakter, fundamentalne znaczenie dla wiedzy o strukturze materii i wkład do postępu w takich obszarach jak nowoczesne materiały czy leki nowej generacji, krystalografia ma znaczenie nie tylko dla badań podstawowych, ale dla każdego człowieka. Znaczenie krystalografii wiąże się z jej wyjątkową metodą badawczą, pozwalającą w sposób dosłowny „zobaczyć” strukturę atomową materii. Dzięki temu stała się krystalografia nieodłączną częścią wszystkich nauk przyrodniczych, ze szczególnie ważkimi konsekwencjami w biologii i medycynie." prof. Mariusz Jaskólski