WYKŁAD 59 - prof. Józef Tomasz Pokrzywniak - "Cóż wiersz pomoże do praw układania" czyli po co nam poezja?

Loading Video...
Kolekcja: Wykłady Uniwersyteckie

Data produkcji: 2014 / 10

Wykład inauguracyjny pt. "Cóż wiersz pomoże do praw układania" czyli po co nam poezja? - wygłosił prof. Józef Tomasz Pokrzywniak podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aula Uniwersytecka 1.10.2014.