WYKŁAD 58 - prof. Tadeusz Maliński - Chemia i nanomedycyna - spojrzenie w głąb piramidy życia

Loading Video...
Kolekcja: Wykłady Uniwersyteckie

Data produkcji: 2014

Wykład doktora honoris causa UAM prof. Tadeusza Malińskiego ukazujący piramidę życia z perspektyw chemii i nanomedycyny. Zarejestrowany dnia 3 czerwca 2014 r. podczas uroczystości wręczenia dyplomu d.h.c. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM.