Stanisław Barańczak

Loading Video...
Kolekcja: Wybitne Postacie Uniwersytetu

Reżyseria: 
Joanna Malinowska
Czas trwania: 
38:33
Data produkcji: 2013

Film dokumentalny z cyklu „Wybitne postacie Uniwersytetu” poświęcony sylwetce znakomitego poety, krytyka literackiego, tłumacza poezji, jednego z najważniejszych twórców Nowej Fali - Stanisława Barańczaka. Stanisław Barańczak był współzałożycielem „Komitetu Obrony Robotników” oraz członkiem zespołu redakcyjnego „Zapisu”. Wykładał na „Uniwersytecie Latającym” w Poznaniu i Krakowie, a od roku 1980 działał aktywnie w Wielkopolskiej Solidarności. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od roku 1981 Harvard University. W roku 1983 został członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Literackie”.  Był członkiem „Stowarzyszenia Pisarzy Polskich” oraz członkiem „Polskiego Stowarzyszenia Pisarzy na Obczyźnie”. Stanisław Barańczak jest również doktorem honorowym Uniwersytetu Śląskiego i Jagiellońskiego.