prof. Ludwik Zabrocki

Loading Video...
Kolekcja: Wybitne Postacie Uniwersytetu

Reżyseria: 
Joanna Malinowska
Czas trwania: 
15:26
Data produkcji: 2009

Film dokumentalny z cyklu „ Wybitne postacie Uniwersytetu” poświęcony wybitnemu polskiemu językoznawcy – profesorowi Ludwikowi Zabrockiemu. Jego zainteresowania obejmowały m. in. językoznawstwo ogólne, diachroniczne i porównawcze, fonetykę strukturalną czy lingwistykę cybernetyczną. Autor przeszło 150 fundamentalnych prac z zakresu językoznawstwa, wychowawca wielu znakomitych polskich językoznawców.